Услуги във връзка с регистрация на Фирми, областта на счетоводството, разрешителни и др.

products

Услуги във връзка с регистрация на Фирми

Изготвяне на документи за регистрации на фирми, дружества, фирмени клонове и представителства, включително и офшорни компании след избор на подходяща правна форма / ЕООД , ООД ,АД , ЕТ , сдружения / ;

Осигуряване на адрес на управление и на адрес за кореспонденция с всички институции;

Извършване на регистрация и дерeгистрация по ЗДДС на български и чуждестранни фирми;

Регистрация като икономически оператор ЕОРИ, регистрация на икономически оператор в Агенция Митници , регистрация в сайта на АМ;

Преструктуриране, Ликвидация и обявяване на несъстоятелност на Фирми. Сливане,
разделяне на търговски дружества, пререгистрации, намаляване и увеличаване на
капитал. Изключване на съдружник от ООД;

 

Услуги в областта на счетоводството:

Оперативно счетоводство според действащото законодателство;

Интрастат;

Оптимизиране и минимизиране на данъчните задължения в рамките на законовите възможности;

Осигуряване на счетоводно отчитане, съобразено с изискванията на законите и нормативната уредба на данъците;

Данъчна защита при проверки и ревизии при представяне на документи в НАП;

Изготвяне на стратегия при евентуално обжалване на актове на НАП по административен или съдебен ред;

Регистрация по ДДС на чуждестранни фирми установени на територията на ЕС с акредитиран и без акредитиран представител;

Възстановяване на ДДС в България и ЕС от физически и юридически лица;

Консултации по данъчни въпроси и казуси;

Представителство в НАП при проверки, насрещни проверки и ревизии, данъчна защита „Данъчна защита при проверки и ревизии на юридически и физически лица“;

Данък уикенд;

Труд и работна заплата;

Облагане на физическо лице от наем;

Криптовалути;

Възстановяване на ДДС в България и ЕС;

Данъчно облагане на електрони услуги;

Трудов договор и прекратяването му;

Авансови вноски;

Митнически документи и съдействие при внос на стока по Митническа тарифа 42.Съдействие при Внос от Китай, Турция, Русия, Украйна, МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ 42 (отложено плащане на ДДС)

 

Лицензи, разрешителни и други услуги:

Получаване на удостоверение за местно лице;

Предоставяне на офис за бизнес срещи;

Придобиване на българско гражданство , предоставяне на адрес (резиденция);

Съдействие за получаване на визи;

Съдействие за издаване на Удостоверение А1 за ЕС;

Съдействие за наемане на работници в трети страни;

Съдействие за получаване на синя карта – разрешение за работа;

Лицензии за транспорт , данъчен склад , охранителна дейност , търговия с благородни метали , оръжие и боеприпаси дърводобив и преработка, туризъм;

Лиценз за трудов посредник или временна заетост;

Регистрации на моторни превозни средства , въздухоплавателни , плавателни товарни и други;

Съдействие при отнемане на шофьорски книжки и актове на АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ;

Регистрация в Камарата на строителите;

Сертифициране по ISO;

Търговска марка – регистрация;

Трудова медицина;

Изготвяне и подаване на декларации за Българската Народна Банка (БНБ) за вземания и задължения към чужбина или за открити банкови сметки в чужбина;

Изготвяне на документи за получаване на банкови кредити;

Придобиване на Българско гражданство;

Закон за защита на личните данни;

Разрешение за работа „ Синя Карта „;

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.